Zbiorniki
na deszczówkę

Zbiorniki na deszczówkę spełniające wymogi Programu Moja Woda, oferującego dofinansowanie nawet do 5.000 zł na systemy wykorzystania wody deszczowej.

Od 1 lipca 2020 r. trwa nabór wniosków do priorytetowego programu rządowego Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody opadowej na terenie Polski, jej magazynowanie, retencja i lokalne wykorzystywanie.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji - wynoszącej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty o pojemności 2 m3 lub większej,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty o pojemności 1 m3 lub większej (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach
  • dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty o pojemności 2 m3 lub większej,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowych informacji na temat programu Moja Woda udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Zbiorniki naziemne:

 • Zbiornik na wodę Garden

 • Zbiornik na wodę Herkules

 • Zbiornik na wodę Top-Tank

 • Zbiornik kolumna - kolor piaskowy

 • Zbiornik kolumna - kolor szary

 

Zbiorniki podziemne:

 • Zestaw ze zbiornikiem na wodę 2800 l

 • Zbiornik na wodę deszczową Carat XL

 • Zbiornik na wodę deszczową Carat

 • Zbiornik na wodę deszczową Platin

 • Zbiorniki Cristall Duo Trio Quatro

 • Zbiornik na wodę deszczową Cristall

 

MASZ PYTANIA?


tel: 58 58 53 150

sekretariat@kolanko.pl

80-209 Chwaszczyno
ul. Kaszubska Droga 20