Systemy wodno-kanalizacyjne

Systemy wodno-kanalizacyjne do budowy infrastruktury przemysłowej, mieszkaniowej i energetycznej:

 • system kanalizacji zewnętrznej z PVC, PE, GRP, PEHD
 • system kanalizacji wewnętrznej PP, PVC
 • systemy drenarskie PVC, PP, PEHD
 • systemy zagospodarowania wody deszczowej
 • systemy wodociągowe PVC, PEHD i żeliwne
 • sieci gazowe
 • rury i kształtki kamionkowe
 • systemy rynnowe PVC
 • rury stalowe czarne, ocynkowane, preizolowane i kwasoodporne
 • rury osłonowe z PEHD dla energetyki i telekomunikacji
 • żeliwo kanalizacyjne
 • zbiorniki bezodpływowe
 • tłocznie, przepompownie i separatory
 • studnie, wpusty i rury betonowe
 • studnie wodomierzowe
 • odwodnienia liniowe

Dział Sprzedaży Stacjonarnej 

Tel.: +48 58 585 31 20

Dział Obsługi Hurtowni

Tel.: +48 58 585 31 24

Kierownik Działu Sprzedaży

Tel.: +48 782 470 800

konrad.kmiecik@kolanko.pl

Przejdź do paska narzędzi